Politica GDPR

Ne angajam sa va respectam confidentialitatea, respectand toate legile si reglementarile aplicabile protectiei datelor, inclusiv Regulamentul General privind Protectia Datelor (UE) 2016/679 “GDPR”).

Prezenta politica (alaturi de intregul Regulament Intern si de Acces a prezentei locatii si orice alte documente la care se face referire in continutul acestei politici) urmareste sa va ofere informatii cu privire la datele cu caracter personal pe care fe colectam de la dumneavoastra sau pe care ni le puneti la dispozitie si modul in care vor fi prelucrate de noi. Va rugam sa cititi cu atentie cele ce urmeaza, pentru a intelege punctul de vedere si practicile noastre cu privire la datele dumneavoastra cu caracter personal si modul in care le vom trata.

Operatorul de date este RUBICON FLOREASCA SRL, societate cu sediul social in Bucuresti, Str. Gheorghe Titeica nr. 212-214, parter, sector 2, inregistrata la Oficiul Registrul Comertuiui Bucuresti sub nr. J40/13842/2014, Cod de Identificare Fiscala RO 33850733. Pentru mai multe informatii referitoare la Societate, va rugam sa vizitati www.uanderful.ro sau sa ne contactati la adresa de e-mail office@uanderful.ro

In activitatea desfasurata in incinta restaurantului “Uanderful”, Societatea va colecta anumite informatii („date cu caracter personal”) in legatura cu persoane fizice identificate sau care pot duce
la identificarea unor persoane fizice, care sunt colectate de Societate in mod direct, prin efectuarea de fotografii si clipuri video in incinta locatiei, in scopul de a promova locatia operata de Societate pe propriul website, cat si pe retelele de socializare.
Pe aceasta cale, Societatea va informeaza ca fotografiile si clipurile video efectuate in incinta locatiei “Uanderful” in timpul desfasurarii activitatii Societatii ar putea contine imagini explicite in care sa puteti fi identificati, sens in care, intrarea in incinta locatiei reprezinta consimtamantul liber, informat si neechivoc pe care dumneavoastra il exprimati pentru prelucrarea de catre Societate a
imaginii dumneavoastra prin realizarea de fotografii si clipuri video si publicarea acestora pe website-ul Societatii, cat si pe paginile locatiei, deschise pe retelele de socializare. Astfel, fotografiile efectuate in incinta locatiei Societatii vor putea fi publicate pe urmatoarele site-uri: www.uanderful.ro, www.facebook.com/Uanderful/ – facebook, @uanderfulbyfratelli – instagram.

Pe aceasta cale, va informam ca, in contextul prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, aveti urmatoarele drepturi: Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate.
Dreptul de a solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal, Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii, Dreptul de a va retrage consimtamantul cu privire la prelucrare, Dreptul de a va opune cu privire la prelucrarea datelor, Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizata, inclusiv crearea de profiluri, Dreptul la portabilitatea datelor, Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea de Protectie a Datelor (ANSPDCP) si dreptul de a va adresa instantelor de judecata competente.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate in orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, va incurajam sa adresati o solicitare in scris, datata si semnata sau in format electronic la urmatoarea adresa: Str. Gheorghe Titeica no 212 – 214, Sector 2, Bucuresti, sau prin e-mail la office@uanderful.ro; tel.: +40 734 500 200.